Komponenty stanowiska kontroli wózków

Dziedziny zastosowań

Sensory na stanowisku pomiarowym wózków służą do pomiaru

sił oraz do ustawienia nacisku na osie mierzonego wózka.

Siły nacisku wywierane przez pudło wagonu na wózek są symulowane

poprzez hydrauliczne lub elektromechaniczne siłowniki. W przypadku

wystąpienia różnic w siłach nacisków na koła szynowe, które odbiegają

od wyznaczonych tolerancji, istnieje możliwość wyregulowania tych sił

poprzez podkładki oraz poprzez regulację określonych punktów

wyznaczonych przez producenta.

 

 

Opis stanowiska pomiarowego

 

  • Solidna stalowa konstrukcja z mostkami szyn pomiarowych o

maksymalnym stopniu ugięcia < 0,3 mm. Wysokość mostków

pomiarowych, dodatkowo wzmocnionych poprzez 40-mm płytę wraz

z zintegrowanym mechanizmem dopasowującym wysokość mostków do

reszty szyn pomiarowych, odpowiada wymiarom szyny S 49

  • Zintegrowane 45° przejście pomiędzy mostkami, a resztą szyn

pomiarowych zapewnia bezwstrząsowy wjazd wózka w miejscu

przecięcia szyn. Ze względu na niewielką wysokość konstrukcji, możliwa

jest również przebudowa istniejących już stanowisk pomiarowych bez

większych problemów

  • Wszystkie komponenty (w tym również mostki szynowe) są tak

przygotowane przez producenta, aby na miejscu budowy mogły być w

jak najkrótszym czasie zainstalowane

  • System pomiarowy przygotowany jest do pomiarów nacisków na koła do

wartości 150 KN oraz 300 kN dla osi. Maksymalny zakres pomiarowy dla

głowic to 250 kN

  • System pomiarowy jest wyposażony we wzmacniacze zintegrowane z

CAN-open. Wyniki pomiarów są przesyłane w postaci cyfrowej poprzez

CAN– BUS, co zapewnia wysoką jakość przesyłania danych

  • Analiza przesłanych danych następuje poprzez Firmware Mevis

 

Przykłady modernizacji stanowiska pomiarowego AGG

Przykłady modernizacji

 

  • Budowa nowego stanowiska (prasy) dla zakładu naprawczoremontowego

dla wózków 2-osiowych o maksymalnym obciążeniu

2x 250kN

  • Budowa nowego stanowiska (prasy) dla zakładu naprawczoremontowego

dla wózków 3-osiowych o maksymalnym obciążeniu

2x 400kN

  • Rekonstrukcja prasy obciążającej producenta pojazdów szynowych

dla wózków 2-osiowych o maksymalnym obciążeniu 2x250kN

  • Rekonstrukcja prasy obciążającej dla zakładu remontowego

pojazdów szynowych dla wózków 3-osiowych o maksymalnym

obciążeniu 2x250kN