Waga stała- SERAS

Waga stała typu SERAS (DIN 27201 – 5)

 

Wymagania stawiane przez normy

Wielkość sił działających na koła i osie pojazdów szynowych muszą być

kontrolowane w następujących przypadkach:

– w pojazdach powypadkowych

– po zmianie sprężyn lub ich regulacji

– po wymianie kół łącznie z osią lub kompletną wymianą wózka

– po zmianach konstrukcyjnych.

 

Dziedziny zastosowań

Urządzenie pomiarowe zostało skonstruowane w celu umożliwienia

pomiarów zgodnych z wymaganiami norm. Pomiary są wykonywane

poprzez mierzenie nacisku bieżni kół wózka na główkę szyny.

Urządzenie Seras służy nie tylko do mierzenia stanu aktualnego, lecz

może być także użyte do ustawienia sił nacisku na wózek. Pomiar sił

nacisków może być wykonany statycznie lub dynamicznie

– Solidna stalowa konstrukcja z mostkami szyn pomiarowych o

maksymalnym stopniu ugięcia < 0,2 mm Wysokość mostków

pomiarowych odpowiada wymiarom szyny S49 dodatkowo wzmocnionych

poprzez 30 mm płytę wraz z zintegrowanym mechanizmem

dopasowującym wysokość mostków do reszty szyn pomiarowych

– Zintegrowane 45° przejście pomiędzy mostkami, a resztą szyn

pomiarowych zapewnia bezwstrząsowy wjazd wózka w miejscu

przecięcia szyn. Ze wzgledu na niewielką wysokość konstrukcji, możliwa

jest rownież przebudowa, bez większych problemów istniejących już

stanowisk pomiarowych

– Wszyskie komponenty (w tym rownież mostki szynowe) są tak

przygotowane przez producenta, aby w miejscu budowy w jak

najkrótszym czasie mogły być zainstalowane. System pomiarowy

przygotowny jest do pomiarów nacisku na koła do wartości 150 KN oraz

osi do 300 kN

– System pomiarowy jest wyposażony we wzmacniacze zintegrowne

z systemem CAN-BUS, a wyniki pomiarów są przesyłane w postaci

cyfrowej poprzez CAN–BUS (wysoka jakość przesyłanych danych)

– Analiza przesłanych danych następuje zgodnie z normą DIN lub TRF

poprzez firmware SERAsoft lub MEvis

– Dodatkowe urządzenia do wyznaczania punktów pomiarowych typu „Z”
Zastosowania

-Instalacja systemu na istniejącym torze pomiarowym. Z uwagi na

niską wysokość systemu pomiarowego nie ma potrzeby przebudowy

istniejacego toru lub kanału

-SERAS Montaż na istniejącym torze pomiarowym. Odstęp pomiędzy

szyną pomiarową a podłożem 5mm. Rodzaj szyny S54

-SERAS Instalacja na dodatkowych podporach

-SERAS (długość mostka pomiarowego 1200 mm). Montaż na

istniejącym torze pomiarowym. Rodzaj szyny UIC 60