BMS 09

Stanowisko kontroli wózków typu BMS 09

  • Stan techniki

Stanowiska obciążające (prasy) dla wózków pojazdów szynowych służą do określenia oraz regulacji sił działających w pojazdach szynowych. Siły działające na wózek, wywołane przez pudło pojazdu szynowego, symulowane są przez hydrauliczne lub elektromechaniczne systemy obciążające. Aktualnie stosowane systemy (prasy), symulują obciążenia wózka za pomocą np. siłownika hydraulicznego, który działa na ramę znajdującą się nad badanym wózkiem. Rozwiązania te cechują duże gabaryty, ciężar oraz brak łatwego przemieszczania.

  • Nowa klasa urządzeń BMS 09

System BMS 09 symuluje obciążenia działające na wózek przy pomocy trzpienia napędzanego przez elektromotor. To rozwiązanie konstrukcyjne pozwoliło na zbudowanie mobilnego (przenośnego) stanowiska obciążającego. Dzięki modułowej koncepcji systemu, jest możliwe jego wykonanie w dowolnej konfiguracji, uzależnionej tylko od potrzeb użytkownika. To rozwiązanie umożliwia realizację systemów o różnym stopniu wyposażenia technicznego, od najprostszych do w pełni zautomatyzowanych urządzeń.

Modułowa koncepcja pozwala na konfigurację następujących elementów pomiarowych w systemie:

  • Stanowisko ze zmienną szerokością toru
  • Sensory pomiaru przesuwu trzpienia ciągnącego
  • Sensory pomiary siły trzpienia ciągnącego
  • Zintegrowane mostki pomiarowe do wyznaczania sił nacisków w kołach badanego wózka
  • Pryzmy pomiarowe na prowadnicach ślizgowych do określenia równoległości osi oraz płaszczyzn kół
  • Zewnętrzne urządzenia pomiarowe do wyznaczania punktów pomiarowych typu –Z

 

System dostarczany jest po kalibracji co umożliwia jego natychmiastowe użycie. Po uruchomieniu stanowiska i wykonaniu sprawdzającego autotestu, system jest gotowy do prac montażowo-pomiarowych. Oczekiwany czas zabudowy i uruchomienia stanowiska nie przekracza dwóch godzin. Po zakończeniu prac, cały system można przetransportować do magazynu przy pomocy dźwigu lub odpowiedniego wózka widłowego.